Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2022
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
I. Tallinna linna tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus – nn. patenditoetus

II. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

    1. Innovatsiooniosakud

    2. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus

TOETUS ON LÕPETATUD!

Eesmärk on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide töö­alaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.

Toetust saab taotleda kuni 12 kuud kestva teadmiste-oskuste arendamise projekti läbi­viimiseks muu hulgas nõustamisteenuse kasutamiseks, mille eesmärk on uue toote/teenuse (kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse, leiutise väljatöötamine ja juurutamine) ning patendi­uuringute läbiviimiseks.
 
Toetuse taotlejaks võib olla:
- Eesti äriregistris registreeritud FIE;
- Eesti äriregistris registreeritud äriühing.

Toetuse määrad ja tingimused:
- projekti minimaalne suurus on 50 000 krooni;
- toetuse minimaalne suurus on 25 000 krooni projekti kohta;
- finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest;
- riigilõiv ei ole abikõlbulik kulu.
 
    3. Stardi- ja kasvutoetuse programm

    4. Ekspordi arendamise toetus

    5. Arendustöötaja kaasamise toetamine

    6. Tootearenduse toetus

III. Rahvusvaheline tootearendus koostöö MANUNET – tootlikkuse arendamine

IV. Arengufond

V. Euroopa Patendiameti (EPO) töövahend IPscore patentide väärtuse hindamiseks

 Konsultatsioon
 Toetused
 Hinnapäring
 
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015