Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2022
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
I. Tallinna linna tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus – nn. patenditoetus

II. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

    1. Innovatsiooniosakud

    2. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus

    3. Stardi- ja kasvutoetuse programm

    4. Ekspordi arendamise toetus

    5. Arendustöötaja kaasamise toetamine

    6. Tootearenduse toetus

III. Rahvusvaheline tootearendus koostöö MANUNET – tootlikkuse arendamine

IV. Arengufond

Eesti Arengufond e. riiklik arengufond alustas oma tegevust 2006. aastal. Riigikogu kutsus Arengufondi ellu selleks, et algatada ja toetada Eesti majanduses ning ühiskonnas muutusi, mis kiirendaksid meie majandusstruktuuri kaasajastamist, viiksid ekspordi kasvule ja aitaksid luua uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti.Nende eesmärkide saavutamisekskorraldab Arengufond arenguseiretning teostabkoos erainvestoritega riskikapitali inves­teeringuidEestiuuendus­likesse, kasvavatesse ja rahvusvahelise potentsiaaliga ettevõtetesse.
 
Arengufond on oma tegevusaja jooksul läbi vaadanud sadu äriprojekte ja teinud Eesti majandusse investeeringuid üle 10 miljoni euro väärtuses. Arengufondi invetseeringute edulugusid vt siit ja Arengufondi töö koondaruaanne vt siit:

2016. aastal Arengufond reorganiseeriti ning 2017 aastal Arengufond likvideeriiti. Arengufondi investeeringuid viib edasi tütarettevõtja AS Smartcap. 
 
V. Euroopa Patendiameti (EPO) töövahend IPscore patentide väärtuse hindamiseks

 Konsultatsioon
 Toetused
 Hinnapäring
 
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015