Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2022
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
I. Tallinna linna tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus – nn. patenditoetus

II. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

    1. Innovatsiooniosakud

    2. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus

    3. Stardi- ja kasvutoetuse programm

Eesmärk on:
- suurendada alustavate ettevõtete arvu;
- parandada ettevõtete jätkusuutlikkust;
- edendada ettevõtete kasvuvõimet.
 
Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab, kuid kes ei ole orienteeritud kiirele kasvule.
 
Kasvutoetus on suunatud ettevõtjatele:
- kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab ja kes on kiirele kasvule orienteeritud, või
- kes on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ning vajavad tuge kasvu kiirendamiseks.
 
Toetust saab taotleda muu hulgas:
- tööstusdisainilahenduse ja kaubamärgi otseselt väljatöötamise ning arendamisega seotud teenustasudeks;
- patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse litsentsi omandamisega seotud litsentsitasudeks.
 
Taotlejaks võib olla FIE või ettevõte:
-   kelle ettevõtte omanike hulgas ei ole juriidilisi isikuid rohkem kui 25%;
-   kes tegutseb väljaspool Tallinna;
-   starditoetuse puhul: kes on registreeritud äriregistris mitte rohkem kui 12 kuud tagasi või on asutamisel;
- kes on registreeritud äriregistris mitte rohkem kui 36 kuud tagasi või on asutamisel ning kelle prognoositav müügitulu ekspordist on teisel majandusaastal peale projekti lõppu vähemalt 20% kogu müügitulust ja ettevõtja prognoositav müügitulu kasv on vähemalt 30% aastas jõudes teise majandusaasta lõpuks müügituluni 2 000 000 krooni.
 
Toetuse määrad/tingimused:
-   starditoetus kuni 100 000 krooni, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%;
-   kasvutoetus kuni 500 000 krooni, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 65%.
 
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
Täpsemat infot stardi- ja kasvutoetuse programmi kohta saab aadressilt:
 
    4. Ekspordi arendamise toetus

    5. Arendustöötaja kaasamise toetamine

    6. Tootearenduse toetus

III. Rahvusvaheline tootearendus koostöö MANUNET – tootlikkuse arendamine

IV. Arengufond

V. Euroopa Patendiameti (EPO) töövahend IPscore patentide väärtuse hindamiseks

 Konsultatsioon
 Toetused
 Hinnapäring
 
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015