Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2022
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
I. Tallinna linna tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus – nn. patenditoetus

II. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

    1. Innovatsiooniosakud

    2. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus

    3. Stardi- ja kasvutoetuse programm

    4. Ekspordi arendamise toetus

    5. Arendustöötaja kaasamise toetamine

    6. Tootearenduse toetus

III. Rahvusvaheline tootearendus koostöö MANUNET – tootlikkuse arendamine

MANUNET on Euroopa Komisjoni (6RP) ERA-NET skeemi kaudu ellu kutsutud projekt, mille eesmärgiks on Euroopa tootmissektori konkurentsivõime edendamine. Eesmärgi saavutamiseks organiseerivad projekti partnerid (21 parterorganisatsiooni 13 Euroopa riigist ja regioonist) 4 koordineeritud taotlusvooru tootlikkuse suurendamisele suunatud piiriüleste arendusprojekte toetamiseks.
 
Taotlusvooru  eesmärgiks on Euroopa tootmissektori konkurentsivõime edendamine. Selleks finantseeritakse tootlikkuse suurendamisele suunatud rahvusvahelisi arendusprojekte.
 
Toetusetaotlused peavad selgelt demonstreerima:
-     rahvusvahelist koostööd, milles sisaldub olulisel määral teaduslikku ja tehnoloogilist riski ning innovatsiooni;
-     turule orienteeritust;
-     praktilist kasutatavust tootmistehnoloogiates;
-     projekti partnerite asjatundlikkust omas valdkonnas;
-     rahvusvahelise koostöö lisaväärtust;
-     rakenduse majanduslikku mõju.
Toetuse taotlejaks võib olla konsortsium, mis koosneb vähemalt kahest sõltumatust väikesest- või keskmisest ettevõttest, mis pärinevad kahest erinevast taotlusvoorus osalevast EL riigist. Konsortsiumis võivad osaleda ka suurettevõtted ja ülikoolid vastavalt asukohariigi reeglitele.
 
Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 20.03.2009.a. kell 18.00.
Täistaotluse esitamise tähtaeg: 22.06.2009.a. kell 18.00
 
Täpsemat infot MANUNET tootlikkuse arendamise projekti kohta saab aadressidelt:
 
 
IV. Arengufond

V. Euroopa Patendiameti (EPO) töövahend IPscore patentide väärtuse hindamiseks

 Konsultatsioon
 Toetused
 Hinnapäring
 
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015