Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2022
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
I. Tallinna linna tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus – nn. patenditoetus

II. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

    1. Innovatsiooniosakud

    2. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus

    3. Stardi- ja kasvutoetuse programm

    4. Ekspordi arendamise toetus

    5. Arendustöötaja kaasamise toetamine

Eesmärgiks on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine, mille tulemusena:
-     arendatakse ettevõtetes uusi tooteid, teenuseid, tehnoloogiaid ja protsesse või täiendatakse oluliselt olemasolevaid;
-     suureneb ettevõtete rahvusvaheline turundusvõimekus;
-     areneb ettevõtete ärimudel;
-     paraneb ettevõtete ning teadus- ja arendusasutustevaheline koostöö.

Toetuse taotlejaks võib olla Eestis Äriregistrisse kantud väikese- ja keskmise suurusega äriühingud.

Toetuse määrad/tingimused:
-     ülemist ja alumist piirmäära ei ole määratletud.
-     finantseeritakse kuni 50% abikõlblikest kuludest;
-     finantseerimise perioodiks on kuni 36 kuud.
 
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.Täpsemat infot arendustöötaja kaasamise toetuse kohta saab aadressilt
:
 
    6. Tootearenduse toetus

III. Rahvusvaheline tootearendus koostöö MANUNET – tootlikkuse arendamine

IV. Arengufond

V. Euroopa Patendiameti (EPO) töövahend IPscore patentide väärtuse hindamiseks

 Konsultatsioon
 Toetused
 Hinnapäring
 
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015