Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2022
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
I. Tallinna linna tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus – nn. patenditoetus

2010. aastaks ei ole toetuse taotlemise vooru avatud.

Tallinna Ettevõtlusamet väljastab patendikaitse toetust eesmärgiga hõlbustada innovaati­listele lahendustele välisriikides õiguskaitse saamist ning aidata kaasa nende lahenduste ärilisele rakendamisele Tallinnas.
 
Toetuse määrad/tingimused:
- maksimum­määr 100 000 krooni;
- omafinantseeringu suurus vähemalt 1/3 projekti kogumahust.
Toetuse andmisel arvestatakse ainult neid kulutusi, mis on teostatud pärast lepingu sõlmimist Tallinna Ettevõtlusametiga.
 
Toetuse taotlejaks võib olla:
- äriühing;
- füüsilisest isikust ettevõtja (FIE);
- füüsiline isik.
 
Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
- füüsilise isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
- FIE rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn ja peamine tegevuskoht on Tallinnas;
- äriühingonregistreeritud Tallinnasja temapeamine tegevuskohtonTallinnas;
- äriühingust taotleja omanikeringi kuuluvad ainult eraisikud;
- äriühingu ja FIE töötajate arv on kuni 20;
- taotlejal puuduvad maksuvõlad;
- taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.
  
Taotluste esitamise tähtaeg on 18. september 2009 kell 14.00. Täpsemat infot patenditoetuse kohta saab aadressilt:
  
 
II. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

    1. Innovatsiooniosakud

    2. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus

    3. Stardi- ja kasvutoetuse programm

    4. Ekspordi arendamise toetus

    5. Arendustöötaja kaasamise toetamine

    6. Tootearenduse toetus

III. Rahvusvaheline tootearendus koostöö MANUNET – tootlikkuse arendamine

IV. Arengufond

V. Euroopa Patendiameti (EPO) töövahend IPscore patentide väärtuse hindamiseks

 Konsultatsioon
 Toetused
 Hinnapäring
 
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015