Patendibüroo Koitel

2019 major changes in the Estonian IP laws
 
 INVENTION
 
patent
 utility model
 TRADEMARK
 
domain name
 geographical indication
 INDUSTRIAL
 DESIGN
 
 CONSULTATION
 PRICE REQUEST
 
 CONTACT
 
forms
 legislation
 patent attorneys
    

    

Eesmärk on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide töö­alaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.

Toetust saab taotleda kuni 12 kuud kestva teadmiste-oskuste arendamise projekti läbi­viimiseks muu hulgas nõustamisteenuse kasutamiseks, mille eesmärk on uue toote/teenuse (kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse, leiutise väljatöötamine ja juurutamine) ning patendi­uuringute läbiviimiseks.
 
Toetuse taotlejaks võib olla:
- Eesti äriregistris registreeritud FIE
- Eesti äriregistris registreeritud äriühing;
- MTÜde ja sihtasutuste registrisse kantud ettevõtete või kutseühendus,
- inkubaator või maakondlikud arenduskeskused – juhul kui kasu saavad ettevõtted.
 
Toetuse määrad/tingimused:
- minimaalne suurus on 35 000 krooni projekti kohta;
- finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest;
- mitteabikõlbulikud on riigilõivud.
 
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.Täpsemat infot stardi- ja kasvutoetuse programmi kohta saab aadressilt:
http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/teadmiste-a-oskuste-arendamise-toetamine/ueldjutt
 

    

    

    

     Consultation
 
 Price Request
 
 Legislation
 Patent attorneys


 main page  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Estonia; location on a map
 tel: +372 6 033 260; fax: +372 6 033 261;
 e-mail: koitel@koitel.ee or send e-mail from here
© Koitel 2000-2015