Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2023
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
I. Tallinna linna tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus – nn. patenditoetus

II. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

    1. Innovatsiooniosakud

    2. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus

    3. Stardi- ja kasvutoetuse programm

    4. Ekspordi arendamise toetus

Eesmärk on:
- tõsta ettevõtjate ekspordikäivet.
- suurendada eksportivate ettevõtete arvu.
- kasvatada kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu ekspordikäibes.
Toetust saab taotleda muu hulgas tootearenduskuludeks, nt.:
-     tootekaubamärkide väljatöötamine sihtriigis;
-     tootekaubamärkide registreerimine sihtriigis.
 
Toetuse taotlejaks võib olla:
- Eestis äriregistrisse kantud äriühing, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25%-list osalust;
- tegutsev kui ka alustav eksportöör, sõltumata ettevõtte suurusest.
 
Toetuse määrad/tingimused:
-     minimaalne suurus 3000 eurot ja maksimaalne 160 000 eurot projekti kohta;
-     finantseeritakse kuni 70% abikõlblikest kuludest.
-     projektide kestvuseks on maksimaalselt 24 kuud.
 
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.Täpsemat infot ekspordi arendamise toetuse kohta saab aadressilt:
    5. Arendustöötaja kaasamise toetamine

    6. Tootearenduse toetus

III. Rahvusvaheline tootearendus koostöö MANUNET – tootlikkuse arendamine

IV. Arengufond

V. Euroopa Patendiameti (EPO) töövahend IPscore patentide väärtuse hindamiseks

 Konsultatsioon
 Toetused
 Hinnapäring
 
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015