Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2022
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
I. Tallinna linna tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus – nn. patenditoetus

II. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

    1. Innovatsiooniosakud

Põhimõtteliselt on tegu väike- või keskmise suurusega ettevõtjale (VKE) mõeldud kinke­kaardiga, mida saab kasutada innovatsioonialaseid teenuseid tellides üli- ja kõrgkoolidelt, katse­laboritelt, patendivolinikelt jt. Nendeks teenusteks võivad olla toote- või teenuse arendus­alased konsultatsioonid, tööstusomandi objektide väljatöötamine (leiutised, tööstusdisainilahendused), juurutamine, neile õigus­kaitse tagamine, tehnika taseme uuringud jms. Toode tuleb siiski endal valmis teha.
 
Toetuse määrad/tingimused:
- maksimaalne summa on 4000 EUR;
- taotletava toetuse piirmääraks on kuni 80% abikõlbulikest kuludest.
 
Toetuse taotlejaks võib olla:
- Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja.
 
Toetusmeetme eesmärgiks on paljude uute innovatsioonikoostöö sidemete loomine, seetõttu eelistatakse neid ettevõtteid, kel varasem koostöö kogemus puudub. Innovatsiooniosakut ei saa taotleda ettevõtja, kes soovib teha koostööd innovatsiooniteenuse osutajaga, kellega tal on taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud nimetatud valdkondades lepingulisi suhteid.
 
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Täpsemat infot innovatsiooniosakute kohta saab EAS aadressilt.

    2. Teadmiste ja oskuste arendamise toetus

    3. Stardi- ja kasvutoetuse programm

    4. Ekspordi arendamise toetus

    5. Arendustöötaja kaasamise toetamine

    6. Tootearenduse toetus

III. Rahvusvaheline tootearendus koostöö MANUNET – tootlikkuse arendamine

IV. Arengufond

V. Euroopa Patendiameti (EPO) töövahend IPscore patentide väärtuse hindamiseks

 Konsultatsioon
 Toetused
 Hinnapäring
 
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015