Patendibüroo Koitel

Rahaline toetus 2023
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud

Kaubamärgi- ja disainitoetlus lõppes eelarverahade otsasaamise tõttu ennetähtaegselt 10.10.2023.

Euroopa Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) annab sarnaselt 2022. a. ka 2023. a. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) fondi kaudu rahalist toetust Euroopa Liidus (EU) tegutsevatele ettevõtetele kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja patentide (tööstusomand) õiguskaitse saamiseks vajalike lõivude eest tasumiseks.

Toetust saavad taotleda ettevõtted, millel on alla 250 töötaja ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

Saame olla ettevõtjale abiks VKEde fondi rahalise toetuse korraldamisel. Selleks palun võtke meiega ühendust, et saaksime protsessiga algust teha.

Toetust antakse kahe eraldi vautšerina:

-     EU (EUIPO) ja ka siseriiklike (nt Eesti või Soome jt EU liikmesriikide) kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste lõivudest 75% ulatuses ja rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise Madriidi süsteemi kaudu (WIPO) väljaspool EU-d (kolmandate riikide) kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste lõivudest 50% ulatuses – maksimaalses summas 1000 eurot;

-          patenditaotlustega seotud lõivudest 75% ulatuses –  maksimaalses summas 1500 eurot.

 Toetussüsteem töötab lühidalt järgmiselt:

-          VKE fondile tuleb esitada toetusavaldus koos vajalike andmete ja dokumentidega;

-          20-25 tööpäeva jooksul tehakse toetusotsus (väljatatakse vautšer) või selgitustaotlus täiendavate andmete esitamiseks;

-          toetuse saamisel tuleb kahe kuu jooksul aktiveerida (aktiveerimisperiood) vautšer ehk asuda oma tööstusomandit kaitsma ja maksta vajalikud lõivud (võimalus on seda tähtpäeva ka veel kahe kuu võrra pikendada);

-          peale lõivude tasumist tuleb EUIPOle esitada hüvitistaotlus;

-          aktiveerimine käivitab rakendusperioodi, mis kestab toetuse saamisest (ja pärast aktiveerimist) kuni kuus kuud, mille jooksul võib algatada muid abikõlbulikke tegevusi (nt täiendava rahvusvahelise kaitse saamine lisariikides Madriidi süsteemi kaudu);

-          lõivude hüvitissumma(d) makstakse otse ettevõtte kontole.

Link VKEde toetusmeetmele on siin.

 

 Kaubamärk
 Domeeninimi
 Uued .ee
 domeenireeglid
 Geograafiline tähis
 Õiguskaitse
 võimalused
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015