Patendibüroo Koitel

Kaubamärgimuudatused 2019 & tasuta konsultatsioon
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud

2019. aastal toimuvad Eesti kaubamärgiõiguses suured muudatused, milledest toome esile kaubamärgitaotlejate jaoks olulisemad. 

 • Kaubamärgi registreerimine Eesti Patendiametis muutub lihtsamaks.  Patendiameti ei vastanda uutele registreerimistaotlustele näiteks enam varasemaid kaubamärgiõigusi (suhtelised keeldumisalused). Erinevalt varasemast korrast pole oma kaubamärgi registreerimisel vaja varasema sarnase kaubamärgi või ärinime omaniku kirjaliku nõusolekut.

o   Negatiivse asjaoluna võib see aga kaasa tuua olukorra, kus pahatahtlikuna registreeritakse kellegi teise kaubamärk ja õige kaubamärgi omanik peab tarvitusele võtma täiendavaid õiguskaitsemeetmeid oma õiguste kaitseks (vastava kaubamärgi vaidlustama). Selle vältimiseks peavad kaubamärgiomanikud edaspidi ise olema valvsamad oma kaubamärkide õiguskaitse tagamisel.   

 • Kaubamärgi registreerimine Eesti Patendiametis muutub 45 eurot odavamaks. Enam ei tule tasuda kaubamärgi registrisse kandmise eest (lõpliku registreerimise eest) riigilõivu. Patendiamet väljastab üksnes elektroonilise kaubamärgi registreerimistunnistuse. 
 • Luuakse võimalused kaitsta uut liiki kaubamärke. Kaotatakse ära kaubamärgi nõue kaubamärgi graafilise kujutatuse osas. Kaitsta saab nt  multimeedia- või liikumismärke, asendikaubamärke (kaubamärgi asend/paigutus tootel), hologramme jmt. Kaubamärgi registreerimistaotlusena saab esitada nt heli ja/või videofaile.
 • Kaubamärgi kaitsmisel jaemüügiteenuste tuleb täpsustada, mida täpsemalt müüakse. Varem võis kasutada üldnimetust jae- ja mulgimüügiteenused (3. isikutele).
 • Kaubamärgi 10-aastast kehtivust arvutatakse alates kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevast.  Kaubamärgi kehtivust saab endiselt peale 10-aastast tähtpäeva järgmiseks 10 aastaks pikendada.

o   Negatiivse asjaoluna tähendab see, et kaubamärgi kehtivusaeg on varasemast veidi lühem. Kuna varem arvutati kehtivusaega alates kaubamärgi registreerimisest ning taotlusest registreerimiseni kulus ca 1 aasta, siis varem lisati see aeg kaubamärgi kehtivusajale.

 • Lihtsustub kaubamärgialaste vaidluste lahendamise kord. Vaidlevatel pooltel nähakse ette võimalus kokkuleppemenetluseks. Muudatused võimaldavad lahendada vaidlusi senisest kiiremini ja odavamalt. Kaubamärgi tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks ei pea pöörduma kohtusse, vaid seda saab teha ka Patendiameti juurde moodustatud tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (TOAK). Säilib võimalus TOAK-i otsuse järel kohtus vaidlust jätkata.
   
  Tasuta esmane konsultatsioon patendivolinikuga. 

  Teatage telefoni 6033260 või e-kirja teel aadressile koitel@koitel.ee (või saada kiri siit) kaks Teile sobivad aega ajavahemikus E-R kl. 11.00-16.00 ning me võtame Teiega täpsema konsultatsiooniaja suhtes ühendust.