Patendibüroo Koitel

Pühadetervitus!
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
Kaubamärk
Tööstusomandi õiguskaitsel rakendatakse nn. territoriaalsuse printsiipi – s.t et õiguskaitse on antud tööstusomandi objektile ainult selles riigis, kus kaitset on taotletud.

Kaubamärkidele õiguskaitse saamiseks on erinevaid võimalusi. Valik on tihtipeale individuaalne ning sõltub isiku enda vajadustest, sihtturust, kaubamärgistrateegiast, rahalistest võimalustest jm. asjaoludest. Alljärgnevalt on lühidalt kirjeldatud kolme erinevat võimalust:
1. rahvuslik kaubamärk konkreetses riigis;
2. rahvusvaheline kaubamärk Madridi protokolli raames;
3. Euroopa Ühenduse kaubamärk.

1. Rahvuslik kaubamärk konkreetses riigis. Kaubamärk saab õiguskaitse vastava registreerimistaotluse esitamisega iga konkreetse riigi Patendiametile. Näiteks esitades kaubamärgitaotluse Eesti Patendiametile, saab registreerimisel kaubamärk ka õiguskaitse ainult Eestis. Välisriikides õiguskaitse saamiseks tuleb esitada eraldi registreerimistaotlused välisriikide Patendiametitele.

Selle süsteemi kasuks räägivad järgmised asjaolud:
 • on rahaliselt mõistlik kasutada juhul, kui on vajadus kaubamärk registreerida ainult üksikutes välisriikides;
 • kui on ette teada võimalik kaubamärgialane konflikt või registreerimisest keeldumise alus mõnes konkreetses riigis, mis välistab mõne teise registreerimisvõimaluse kasutamise, siis saab kaubamärgi probleemideta registreerida teistes huvipakkuvates riikides;
 • on ainuvõimalik lähenemine, kui isik kasutab erinevates riikides erikeelseid ja/või eri kujundusega kaubamärke;
 • erinevates riikides olevad kaubamärgid on teineteisest sõltumatud, ka Patendiametite ekspertiis toimub teiste riikide Patendiametitest sõltumatult;
 • erinevates riikides võib samal kaubamärgil olla erinev kaupade ja/või teenuste loetelu
Selle süsteemi kahjuks räägivad järgmised asjaolud:
 • suhteliselt kallis – kaubamärgi registreerimistaotlus tuleb esitada välisriigi Patendiametile, selleks tuleb kasutada konkreetse riigi patendivoliniku abi, mis teeb aga kokkuvõttes registreerimise kulukaks (eriti veel, kui riike, milles kaitset taotletakse on mitu).
2. Rahvusvaheline kaubamärk Madridi protokolli raames. Eesti on ühinenud Märkide Rahvusvahelise Registreerimise Madridi Protokolliga, mis võimaldab Eesti isikutel taotleda oma Eestis registreeritud või registreerimisel oleva kaubamärgi põhjal selle registreerimist ka teistes taotlejat huvitavates Madridi protokolliga liitunud riikides (15. 01. 2007 seisuga 72 riiki).

Selle süsteemi kasuks räägivad järgmised asjaolud:
 • suhteline odavus võrreldes rahvusliku registreerimissüsteemiga – mõnes üksikus riigis õiguskaitse saamisel ei ole võrreldes rahvusliku süsteemiga kulutuse suurusjärgus erinevust, oluline rahaline erinevus tuleb esile riikide arvu suurenemisega;
 • lihtne protseduur – ühe registreeringuga saab õiguskaitse paljudes taotlejat huvitavates riikides;
 • välisriikides tehtud registreeringud on teineteisest sõltumatud.
Selle süsteemi kahjuks räägivad järgmised asjaolud:
 • eeldab Eesti Patendiametis juba registreeritud või registreerimisel olevat kaubamärki;
 • rahvusvahelise kaubamärgi õiguskaitse ulatus (identne kaubamärgi reproduktsioon, kaupade ja/või teenuste loetelu ei saa olla laiem) on ära määratletud Eesti põhiregistreeringuga;
 • rahvusvaheline registreering on 5 aastat sõltuv Eesti põhiregistreeringust – kui Eesti põhiregistreering kaotab selle aja jooksul kehtivuse, kaotab kehtivuse ka rahvusvaheline registreering;
 • eraldi kaubamärgi registreerimistunnistust konkreetses riigis ei väljastata – registreeringu aluseks on rahvusvaheline registreerimistunnistus ning märge rahvusvahelises ja/või konkreetse riigi rahvuslikus andmebaasis, et õiguskaitse andmisest ei ole vastavas riigis keeldutud või et registreerimistosus on tehtud;
 • õiguskaitset välistava asjaolu ilmnemisel mingis riigis tuleb vastava riigi Patendiametile esitada vastulause kohaliku patendivoliniku vahendusel, mis toob endaga kaasa täiendavaid kulutusi.
3. Euroopa Ühenduse kaubamärk. Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimisega saadakse ühe taotlusega õiguskaitse automaatselt Euroopa Liidu territooriumil (27-s Euroopa Liidu liikmesriigis, s.h ka Eestis).

Selle süsteemi kasuks räägivad järgmised asjaolud:
 • odavus võrreldes rahvusliku ja ka rahvusvahelise registreerimissüsteemiga (võttes aluseks, et õiguskaitse saadakse 27-s riigis korraga);
 • lihtne protseduur – ühe registreeringuga ühes keeles saab õiguskaitse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.
Selle süsteemi kahjuks räägivad järgmised asjaolud:
 • kaubamärgi haavatavus – kui esineb alus kaubamärgi mitteregistreerimiseks kasvõi ühes liikmesriigis või kui kaubamärgiregistreering vaidlustatakse, siis kaotab automaatselt kehtivuse kogu registreering (s.h kaitset ei ole ka teistes liikmesriikides);
 • ei saa õiguskaitset kõikides Euroopa riikides (nt. Norras, Shveitsis, seoses Brexitiga ka Suurbritannias) ning Eesti ettevõtjaid huvitavates teistes lähiriikides (Venemaal, Ukrainas jm).
 Kaubamärk
 Domeeninimi
 Uued .ee
 domeenireeglid
 Geograafiline tähis
 Õiguskaitse
 võimalused
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015