Patendibüroo Koitel

Pühadetervitus!
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
Kasulik mudel on lisaks patendile teine leiutise õiguskaitse vorm. Kasulik mudel esitatakse registreerimiseks Patendiametile ning õiguskaitse antakse talle maksimaalselt 10 aastaks. Kasuliku mudeli jõushoidmiseks tuleb tasuda 4+4+2 kehtivusaasta järel vastav lõiv.
Kasuliku mudeli registreerimisega antava õiguskaitse sisu on võrdne patendikaitsega, kuid siin on siiski erinevus, mis seisneb selles, et kasuliku mudeli puhul ei tee Patendiamet ekspertiisi ning leiundustase ei pea kasulikul mudelil olema nii kõrge kui patendil. Kuna Patendiameti ei tee kasulikule mudelile ekspertiisi, siis langeb kasuliku mudeli uudsuse, leiutustaseme ja tööstusliku kasutatavuse kriteeriumidele vastavuse riisiko taotlejale. Samas teeb Patendiamet alates 01.01.2012 kasulike mudelite osas tehnika taseme otsingu, mille põhjal taotleja saab siis hinnata oma leiutise uudsust (otsing on ennekõike informatiivne), sest kasuliku mudeli õiguskaitse eeltingimuseks on sarnaselt patendiga ülemaailmne uudsus. Kuna kasuliku mudeli tunnistuse saab taotleja võrreldes patendiga kätte küllaltki kiiresti ning selle eest makstav riigilõiv on tunduvalt väiksem võrreldes patendi riigilõivuga, siis on kasuliku mudeli õiguskaitse ettevõtete ja leiutajate hulgas populaarne ning kasuliku mudeli taotlusi esitatakse Patendiametile tunduvalt rohkem, kui patenditaotlusi.  
Eesti Vabariigi kasuliku mudeli seadus hakkas kehtima 1994. aastal.
 Leiutis
 Patent
 Kasulik mudel
 Registreerimisnõuded
 Õiguskaitse
 võimalused
 Seadusandlus
 Patendivolinikud


 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015