Patendibüroo Koitel

Бесплатная консультация
 
 ИЗОБРЕТЕНИЕ
 
патент
 полезная модель
 ТОВАРНЫЙ ЗНАК
 
наименование домена
 географическое
 обозначение
 ПРОМЫШЛЕННЫЙ-
 ОБРАЗЕЦ (дизайн)
 
 КОНСУЛЬТАЦИИ
 ПОСОБИЯ
 ЦЕНЫ
 
 KОНТАКТ
 
бланки
 законодательство
 патентные поверенные
Geograafiline tähis on:
- geograafilise ala nimi või vihje sellele alale, mis näitab kauba või teenuse kindlat geograafilist päritolu, kui selliselt tähistatud kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu tunnus on olulisel määral seostatav geograafilise alaga, kus kaupa toodetakse, töödeldakse või müügiks ette valmistatakse või kus teenust osutatakse;
- või muu sõna, sõnaühend või sümbol, mis on pikaajalise ja pideva kasutamise tulemusena muutunud olulisel määral seotuks geograafilise alaga, kus kaupa toodetakse, töödeldakse või müügiks ette valmistatakse või kus teenust osutatakse.
Geograafiline tähis võib vormilt olla sõnaline (sõna või sõnaühend, mis on geograafilise ala nimi, sisaldab seda nime või viitab sellele) või kujunduslik (geograafilise ala kartograafiline kujund või sümbol, mis viitab kindlale geograafilisele alale).
Geograafilise tähise õiguskaitse antakse geograafilise tähise registreerimisega Patendiametis. Geograafilise tähise õiguskaitse on tähtajatu.
Eesti Vabariigi geograafilise tähise kaitse seadus hakkas kehtima 2000. aastal.
 Товарный знак
 Наименование домена
 Новые правила
домена .ее
 Географическое обозначение
 Возможности правовой охраны
 Законодательство
 Патентные
 поверенные


 на главную страницу  
 
 
 
© Koitel 2000-2015